Fysiotherapie bij COPD Rotterdam, Fysiotherapie bij Parkinson Rotterdam

Overige behandelingen

Patiënten met COPD of de ziekte van Parkinson hebben baat bij fysiotherapeutische zorg die helemaal op hun karakteristieke behandelbehoeften is afgestemd. Fysiotherapie Bergweg & Delfshaven in Rotterdam levert die specialistische zorg. Daarnaast bieden we ook sportmedische begeleiding en ademhalingstherapie.

“Mensen met COPD worden door inspanning benauwder. Dat weerhoudt ze ervan in beweging te blijven. Maar wie minder beweegt, wordt minder fit en heeft meer energie nodig voor dagelijkse dingen. Als die bewegingen al een hele opgave zijn, staat je hoofd al helemaal niet naar extra bewegen. En zo worden mensen steeds benauwder, gaan ze nog minder bewegen en kunnen ze steeds minder. Een beweegprogramma op maat kan mensen met COPD helpen om deze spiraal te doorbreken.”

Behandeldoelen van Fysiotherapie bij COPD

Na een eerste gesprek met uw fysiotherapeut bekijkt u samen welke hinder u in het dagelijkse leven van COPD ondervindt. Nadat hij over deze zaken duidelijkheid heeft verkregen zal hij, in overleg met u, behandeldoelen opstellen en wordt een behandelplan geformuleerd. De meest voorkomende behandeldoelen bij mensen met COPD zijn:

  • het bevorderen van de mucusklaring (ophoesten)
  • het verbeteren van het inspanningsvermogen 
  • het verminderen van dyspneu (kortademigheid)

Oefeningen om kracht- en uithoudingsvermogen te verbeteren

Voor het behalen van de behandeldoelen kunt u denken aan het aanleren van bepaalde technieken waardoor u op een effectieve manier zelf uw mucus (slijm) kunt klaren.

Ook kan uw fysiotherapeut u begeleiden bij inspanning om uw uithoudingsvermogen te verbeteren. Daarnaast kan hij u oefeningen aanleren om het kracht- en uithoudingvermogen van uw ademhalingsspieren te verbeteren, u goede ademhalingstechnieken aanleren en u bijvoorbeeld adviezen geven over het afwisselen van inspanning en rust. Gedurende de behandeling houdt de fysiotherapeut uw vorderingen nauwlettend in de gaten en wanneer de behandeldoelen behaald zijn, informeert uw fysiotherapeut u over de mogelijkheden van nazorg om de behaalde effecten te behouden.

Hoe kan de fysiotherapeut u helpen bij Parkinson?

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kan u ons raadplegen. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Dat is begrijpelijk. Actief blijven heeft echter een positieve uitwerking op de last die u heeft en voorkomt bijkomende hinder zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

De behandeling

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u naar de mogelijkheden om de last te verminderen van de problemen die u ervaart. De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn zelf actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op de fase van de ziekte van Parkinson. Daarbij onderscheiden we drie fasen.

De vroege fase van de ziekte van Parkinson

In de vroege fase kunt u nog vrijwel alles doen. Het doel van fysiotherapie in deze (en vaak ook in de volgende fasen) is: zorgen dat u actief blijft, dat u niet bang bent om te bewegen of te vallen en dat uw conditie op peil blijft en/of verbetert. De fysiotherapeut geeft informatie en voorlichting en oefent met u indien nodig. Oefeningen kunt u eventueel in groepsverband doen, met specifieke aandacht voor uw evenwicht, spierkracht, beweeglijkheid van de gewrichten en uw algemene conditie. Wanneer nodig of gewenst wordt in deze en de volgende fasen uw partner of verzorger bij de behandeling betrokken.

De middenfase

In deze fase merkt u dat u minder aankunt bij diverse activiteiten. Het is lastiger om uw evenwicht te bewaren en de kans om te vallen is groter. Fysiotherapie richt zich op het oefenen van bewegingen zoals omrollen in bed en opstaan uit een stoel, de juiste lichaamshouding, reiken en grijpen, evenwicht bewaren en lopen.

Fysiotherapie bij Parkinson Rotterdam

De late fase

Bij een klein deel van de Parkinsonpatiënten ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat ze op een rolstoel zijn aangewezen of in bed moeten blijven. Fysiotherapie helpt onder meer om belangrijke functies zoals uw ademhaling te behouden en doorligplekken te voorkomen. De fysiotherapeut begeleidt bij oefeningen en adviseert onder meer over de beste lichaamshouding in bed of rolstoel. Ook kan uw partner of verzorger bij een fysiotherapeut terecht om bijvoorbeeld te leren hoe u het beste opgetild kan worden.

Het is vooral belangrijk om zelfstandig uw klachten blijvend onder controle te houden. Hiervoor heeft de fysiotherapeut, naast de behandeling, een activeringsprogramma. Dit programma stimuleert om na afloop van de therapie te blijven bewegen en de gezonde leefgewoonten voort te zetten. Dat gaat gemakkelijker als u plezier heeft in de activiteiten en (eventueel) als u ze in groepsverband doet. De fysiotherapeut adviseert dan ook graag over activiteiten die bij u passen.

Sportmedische begeleiding

Een blessure is altijd een tegenvaller voor een sporter. U zult zo snel mogelijk en verantwoord terug willen keren naar uw sportactiviteiten op niveau. Sportmedische begeleiding is een belangrijke schakel in de begeleiding van de sporter, zowel op topsportniveau als voor de wedstrijdsporter en de recreatieve sportman of sportvrouw. Meestal is het menselijk lichaam zelf in staat het natuurlijk herstel te regelen, maar als een blessure de training belemmert of verhindert, kan een fysiotherapeut die hier affiniteit mee heeft hierin ondersteuning bieden. Net als u streeft de fysiotherapeut naar optimaal (functie)herstel om weer als vanouds te kunnen functioneren. Tevens sturen wij er ook op aan om herhaling van de blessure te voorkomen.

Sportrevalidatietraject

De taak van de fysiotherapeut is het op een juiste wijze doorlopen van een sportrevalidatietraject en het scheppen van randvoorwaarden om het genezingsproces te stimuleren. Kennis van beschadiging van weefsel geeft veel duidelijkheid over het verloop van een blessure. Moeder Natuur is onze beste genezer, maar zorgvuldig omgaan met de blessure is van groot belang. Elk trainingsschema vraagt om een eigen opbouw, eerst voorwaardenscheppend en vervolgens meer specifiek. Alle soorten sportbeoefening vragen om een eigen aanpak. Er wordt gewerkt met sportspecifieke trainingsprincipes om naast de lokale belastbaarheid (lees blessure), indien nodig, ook de algemene belastbaarheid (conditie en dergelijke) voor de lange termijn te verbeteren. De fysiotherapeut werkt niet alleen met geblesseerde sporters, maar geeft ook preventief adviezen.

Parkinson-net

Wij zijn aangesloten bij Parkinson-net. Dit is een samenwerkingsverband tussen neurologen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten uit de regio.

Grenzen verleggen

Tevens is er ruimte om stil te staan bij wat een blessure u kan leren en opleveren. Wat maakt het dat uw lichaam sterk is en blijft? wat maakt het lichaam nu kwetsbaar? Grenzen verkennen van eigen kunnen is spannend en nooit zonder enig risico. Dit is precies hoe u in een revalidatietraject door bewegen met de nodige hulp, oefent en traint om grenzen in eigen lijf te herkennen en verleggen.

Ademhalingstherapie

Ademhalingstherapie is erop gericht om bewuster gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden van ademhalen. Ademhalingstechnieken kunnen helpen bij activiteiten waar goed ademhalen belangrijk is, in beroepen zoals sprekers, zangers, blazers (muziek) en sporters.

Tevens kunnen patiënten een foutieve manier van ademhalen ontwikkelen door de omstandigheden waarin zij verkeren. Een bekend syndroom is het hyperventilatiesyndroom. Met behulp van gerichte oefeningen en training kan dit ondersteunend zijn aan lichaamsbewustwording en het verminderen van deze symptomen.

Meer informatie over wat de mogelijkheden van fysiotherapie voor COPD en de ziekte van Parkinson? Of wilt u meer weten over sportmedische begeleiding of ademhalingstherapie? Stuur een e-mail of bel meteen 010-4667952 (Bergweg) of 010-8419574 (Delfshaven) voor een afspraak.