Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie en Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme in de fysiotherapie. Een kinderfysiotherapeut heeft kennis van de motorische ontwikkeling van een kind, pedagogische vaardigheden en kennis van kindspecifieke ziektes en aandoeningen. 

Ieder kind ontwikkelt zich door te bewegen en te spelen, hierdoor leren ze zichzelf en hun omgeving kennen. Soms is de ontwikkeling vertraagd of heeft het een ander verloop dan bij leeftijdsgenootjes. Dit kan het gevolg zijn van een ziekte of aandoening, maar ook omdat ieder kind zich op een eigen tempo en manier ontwikkeld. 

Kinderfysiotherapie is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling. Dit is mogelijk door het beïnvloeden van omgevingsfactoren en in te grijpen op de sensoriek, het motorisch functioneren en leren bij vaardigheden van kinderen van 0-18 jaar. 

De hulpvraag, die vanuit het kind, de ouders/ verzorgers, het consultatiebureau, de kinderarts of school komt, staat centraal in de behandeling. 

Met een vraaggesprek en onderzoeksmiddelen, welke specifiek zijn ontwikkeld voor kinderen, kan de kinderfysiotherapeut het gezondheidsprobleem samen met u in kaart brengen. 

Vervolgens worden doelstellingen besproken die centraal staan in de behandelingen. Spelenderwijs leren kinderen vaardigheden aan, waardoor zij in hun omgeving (beter) kunnen participeren. 

Oefeningen die aan sluiten op het niveau van het kind zorgen ervoor dat het maximale uit uw kind kan worden gehaald.

 

Baby’s (0-2 jaar) 

Een veel gezien probleem bij zuigelingen is een voorkeurshouding en / of afplatting van de schedel. 

17% van de zuigelingen van 4 maanden heeft een voorkeurshouding. Dit komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Van een voorkeurshouding is sprake als een zuigelingen gedurende minimaal 15 minuten van de observatietijd óf naar links óf naar rechts kijkt (Boeren-Bonenkamp, van Vlimmeren, 2013).Vroegtijdig starten van kinderfysiotherapie is een goede prognose is voor de schedelvorm. Hierbij wordt informatie, advies en oefeningen gegeven om de schedelvorm van uw zuigeling positief te kunnen beïnvloeden. Deze adviezen zijn op maat omdat niet elke zuigeling en elke omgeving hetzelfde zijn. 

 

PCM 

Plagiocefalometrie is een meetinstrument om de schedelvorm van zuigelingen op te meten. Als gevolg van een voorkeurshouding treedt soms afplatting van de schedel op. Dit kan zowel een plat achterhoofd zijn (brachycefalie) of een schuine afplatting van de schedel (plagiocefalie). Dit meetinstrument brengt de mate van afplatting in kaart. Het kan gebruikt worden als diagnostiek maar ook als evaluatief meetinstrument. Als er verbetering of verslechtering van schedelvorm optreedt is dit dus goed te meten. 

 

Andere indicaties voor kinderfysiotherapie bij 0-2 jaar: 

* Voorkeurshouding (hoofd merendeel van de tijd naar links of rechts gedraaid) 

* Afplatting schedel, ten gevolge van een voorkeurshouding 

* Achterstand in motorische ontwikkeling 

* Billenschuiven 

* Tenenlopen 

* Prematuur/ dysmatuur (te vroeg, te klein geboren) 

* Overstrekken 

* Hoge/ lage spierspanning 

* Orthopedische aandoeningen (zuigelingenscoliose, klompvoet) 

* Syndroom van down 

* Neurologische letsel (plexus brachialis, Cerebrale parese)

Verwijzing voor kinderfysiotherapie gebeurt via consultatiebureau, kinderarts of huisarts. Behandelingen vinden plaats aan huis, zuigelingen bewegen in hun eigen omgeving zo optimaal mogelijk. 

 

Schoolgaande kinderen (4-12 jaar) 

Gaat uw kind naar school en merkt u dat hij achterblijft ten aanzien van leeftijdsgenootjes? Kan hij bijvoorbeeld nog niet hinkelen, veters strikken of valt hij veel? 

Dan kan kinderfysiotherapie nuttig zijn. 

In de praktijk beschikken we over een meetinstrument die de motorische ontwikkeling van kinderen van drie tot en met twaalf jaar in kaart brengt. Hierdoor kan beoordeelt worden waarom een vaardigheid niet slaagt. Door heel specifiek te kijken waar het mis gaat tijdens de vaardigheid kan dit de behandeling goede handvaten geven voor het slagen van de vaardigheid. 

 

Andere indicaties voor kinderfysiotherapie bij 4-12 jaar: 

* Achterstand in motorische vaardigheden 

* Veel vallen 

* Looppatroon: tenen lopen, asymmetrisch looppatroon 

* Grove motoriek: problemen met balans of balvaardigheid 

* DCD: Developmental Coördination Disorder 

* Ademhalingsproblemen 

* Orthopedische problemen: voetenstand, scoliose. 

* Aangeboren afwijkingen 

* Revalidatie na operatie 

* Fijne motoriek: moeite met schrijven, handvaardigheid 

* Neurologische problemen 

* Sportblessures 

* Rugklachten bijvoorbeeld ten gevolge van houding 

 

 

 

 

 

Literatuurverwijzing: 

Boere-Boonekamp, M. M., & van Vlimmeren, L. A. (2013). JGZ-richtlijn 'Voorkeurshouding en schedelvervorming'.

Meer informatie over wat kinderfysiotherapie voor u kan betekenen? Stuur een e-mail of bel meteen 010-4667952 (Bergweg) of 010-8419574 (Delfshaven) voor een afspraak.