Ademhalingstherapie Rotterdam

Voor een persoonlijke aanpak bij uw probleem

Bent u benieuwd naar de aanpak van uw probleem met een van onze therapeuten? Zie hieronder de praktijkinformatie per locatie. Bel ons voor meer informatie of een afspraak. Spreek buiten onze openingstijden onze voicemail in als u teruggebeld wilt worden.  Stuurt u liever een e-mail of vult u het contactformulier in, dan antwoorden wij u zo snel mogelijk. 

Wij hebben geen wachtlijst. Binnen 24u kunnen wij een afspraak voor u inplannen. 

 

Fysiotherapie Bergweg & Fysiotherapie Delfshaven

Vestiging Rotterdam Noord

Bergweg 243B

3037EL Rotterdam

010-4667952

info@fysiotherapiebergweg.nl

 

Openingstijden

Ma 08:00-17:30
Di 08:00-21:00
Wo 08:00-21:00
Do 08:00-17:30
Vrij 08:00-17:30
Za 08:00-16:00

Vestiging Rotterdam West

Jan Kruijffstraat 192

3026 VP Rotterdam

010-8419574

info@fysiotherapiedelfshaven.nl

 

Openingstijden

Ma 08:00-21:00
Di 08:00-21:00
Wo 08:00-17:30
Do 08:00-17:30
Vrij 08:00-17:30
Za 08:00-17:00

Vestiging Rotterdam Spangen

P.C. Hooftplein 45

3027 AW  Rotterdam

010-4667952

info@fysiotherapiebergweg.nl

 

Openingstijden

Ma 08:00-17.00
Di 08:00-17:00
Wo 08:00-17:00
Do 08:00-17:00
Vrij 08:00-17:00
   

Fysiotherapie Spangen is gelocaliseerd in Gezondheidscentrum Ösveren

http://www.huisartsenozveren.nl

 

Contactformulier

Heeft u een klacht?

Reglement klachtenregeling fysiotherapie:

In dit reglement wordt verstaan onder:
prakijkcontactpersoon Mw. C. Roest; de eerste contactpersoon bij klachten 
over de zorgaanbieder klachtenfunctionaris de klachtenfunctionaris bij het KNGF

 

Samenstelling en taak

De prakijkcontactpersoon van fysiotherapie Bergweg/Delfshaven is de eerste persoon bij wie de klager de betreffende klacht kan neerleggen .

Deze contactpersoon zal samen met de klager onderzoeken welke mogelijkheden er zijn mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

De klachtenfunctionaris werkt in opdracht van het KNGF.
De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

zorgaanbieder cliënt
KNGF Zorgbelang

de bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder de natuurlijke persoon die klacht heeH over de zorgaanbieder Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

voor

Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie cliënten/patiënten 

Privacy reglement

Inleiding

Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren, registreert uw fysiotherapeut uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten o.a. regels met betrekking tot:
• Het doel van de registratie
• De aard van de gegevens die worden geregistreerd
• Het beheer van de gegevens
• De personen die toegang hebben tot de gegevens
• Het recht van de patiënt van inzage en afschrift
• Het recht op privacy
• Het toestemmingsvereiste

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Om zorgvuldige registratie te bevorderen, heeft Fysiotherapie Bergweg in aanvulling op hetgeen is vastgelegd in bovengenoemde wetten een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

 

Reglement

• Behalve de behandelend fysiotherapeut heeft een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers binnen Fysiotherapie Bergweg, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en onze administratieve medewerkers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u uw behandelend fysiotherapeut vragen om wijziging.
• Alleen gegevens over uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
• Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en kwalitatief hoogwaardig te houden, is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Indien uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze – om uw privacy te waarborgen – niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
• Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens worden gebruikt voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek, kunt u dat mededelen aan uw behandelend therapeut.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas aan de onderzoeker worden verstrekt als u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
• Cliëntgegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt.
• Na beëindiging van de behandeling worden uw gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat inzage alleen mogelijk is door een beperkte groep mensen (zie onder 1. van deze regeling).
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet correct omgaat met uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken via onze klachtenregeling