Bekkenfysiotherapie Rotterdam

Bekkenfysiotherapie en Kinderbekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals: 

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
 • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • Begeleiding bij operaties in de onderbuik; bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
 • Begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling

 

Kinderbekkenfysiotherapie is voor kinderen met bijvoorbeeld:

 • Plas- en poepongelukjes
 • Bedplassen
 • Regelmatig blaasonstekingen
 • Heel vaak moeten plassen
 • Obstipatie
 • Pijn bij plassen en poepen
 • Buikpijn

 

 

 

Nauwe band met zwangerschapsbegeleiding

Bekkenfysiotherapie is een jonge specialisatie binnen de fysiotherapie. In onze praktijk heeft Carin Roest zich in de loop van de jaren door middel van bij- en nascholing hierin gespecialiseerd. Voor de kinderbekkenfysiotherapie is Jeanine Luijt onze specialist.

De bekkenfysiotherapie heeft haar oorsprong in de zwangerschapsbegeleiding en daaraan gekoppeld de belangstelling voor gynaecologische problematiek. De ontwikkeling is sterk bevorderd door de vraag vanuit de medische wereld naar fysiotherapeuten die specifieke kennis hebben ten aanzien van de bekkenregio.

 

Therapie en behandeling voor vrouwen, mannen en kinderen

De kerntaak van de bekkenfysiotherapeut is patiënten begeleiden met problematiek in en rond het buik- en bekkengebied. De bekkenfysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met urologische, gynaecologische/obstetrische, gastro-enterologische, seksuologische klachten, pijnklachten en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat van lage rug, bekken en heupen. De bekkenfysiotherapie richt zich op onderzoek en behandeling van vrouwen, mannen en kinderen met deze genoemde klachten vanuit een totale en geïntegreerde visie op klachten in het buik- en bekkengebied.

Kinderbekkenfysiotherapeut richt zich op problemen rond de bekkenbodem bij kinderen. Veel kinderen zijn zich niet bewust van de bekkenbodemspieren. Hierbij kunnen problemen ontstaan bij onder andere het zindelijk worden of zindelijk zijn. De eerste behandeling zal bestaan uit een intake gesprek en mogelijk een lichamelijk onder met ouder en kind (behandeling tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering). De therapie kan bestaan uit:

 • Advies, uitleg en training
 • Oefeningen over toiletgang, juiste toilethouding 
 • Informatie over drink- en eetgedrag

Mocht het nodig zijn zal er overleg plaatsvinden met de huisarts, de kinderarts, de uroloog en/of de continentieverpleegkundige. 

 

Geïntegreerde aanpak van klachten in buik en bekken

Tot het buik- en bekkengebied behoren naast het lumbopelvisch bewegingssysteem ook de organen in het kleine bekken en de inwendige en uitwendige geslachtsorganen. Kenmerkend voor de bekkenfysiotherapeut is de geïntegreerde aanpak van klachten in buik- en bekkengebied. Patiënten kunnen op verwijzing, maar ook op eigen initiatief terecht bij de bekkenfysiotherapeut (directe toegankelijkheid sinds 2006).

Waarmee kan de bekkenfysiotherapeut u helpen? Bijvoorbeeld bij diverse soorten incontinentie en met zwangerschapsbegeleiding.

Twee soorten incontinentie

Incontinentietraining is bedoeld voor mensen met ongewild urineverlies of voor mensen die hun plas moeilijk kunnen ophouden en daardoor vaak naar de wc moeten. Deze klachten kunnen bij mannen en vrouwen voorkomen. Er bestaan twee soorten incontinentie:

 • Stressincontinentie
 • Urge-incontinentie

Stressincontinentie

Bij stressincontinentie is er sprake van ongewild urineverlies bij inspanningen zoals hoesten, niezen, bukken, tillen, persen, lachen, hardlopen enzovoort. De bekkenbodemspieren zijn dan onvoldoende in staat om, op momenten van verhoogde druk in de buik, de blaas/plasbuis af te sluiten. Het gevolg is druppeltjes urineverlies of soms een hele scheut. Zwangerschappen, bevallingen, veel zwaar tillen, operaties in het bekkengebied of verzakkingen van de baarmoeder en/of blaas kunnen dit onder andere veroorzaken. Bij mannen kunnen deze klachten ontstaan na een prostaatoperatie.

Urge-incontinentie

Bij urge-incontinentie kan men het aandranggevoel niet onderdrukken. U kunt uw plas niet ophouden. Soms verliest u daardoor al wat urine voordat u op de wc zit. Uit voorzorg gaat u steeds vaker naar de wc zodat uw blaas niet te vol raakt. Sommige mensen durven zelfs bijna niets meer te drinken. Met andere woorden "de blaas is de baas" geworden.

De therapie bestaat in de eerste plaats uit een onderzoek om er achter te komen om welke vorm van incontinentie het gaat. Dit gebeurt door middel van gerichte vragen over het ontstaan en de soort klachten. Soms kan er ook sprake zijn van een mengvorm van incontinentie en hebben mensen dus moeite hun plas op te houden én last van ongewild urineverlies.

Zwangerschapsbegeleiding

Zwangerschapsbegeleiding

Uw zwangerschapsperiode vormt een bijzondere fase in uw leven. Tijdens deze fase zijn er veel veranderingen, zowel fysiek als mentaal. Soms kunnen deze verandering met zich meebrengen dat de kwetsbaarheid van uw lichaam verandert. Mogelijk ondervindt u hier last van. Dit kan zeer uiteenlopen, van pijn in de heupen tot stijfheid van de (boven)rug, onrustige benen tot het moeite hebben met lopen en staan. Met de juiste informatie, advies en begeleiding valt hier vaak veel aan te verbeteren.

Meer informatie over wat bekkenfysiotherapie voor u kan betekenen? Stuur een e-mail of bel meteen 010-4667952 (Bergweg) of 010-8419574 (Delfshaven) voor een afspraak.